Кількість назв: 940

  Теорія ймовірностей та математична статистика з використанням табличного процесора MS Excel

  Навчальний посібник

    
  Автор Бишевець Н. Г., Омецинська Н. В., Юсипів Т. В.
  ISBN 978-966-992-366-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 234
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В основу цього підручника покладено багаторічний досвід викладання предмету «Теорія ймовірностей та математична статистика». Він призначений для вивчення теоретичної складової предмету та одночасного закріплення цих знань на практиці. Як універсальний інструмент для обчислень в підручнику використовується популярний табличний процесор MS Excel. У кінці кожного розділу підручника подано елементарні задачі для самостійного розгляду та розв’язування. Необхідні для них обчислення рекомендується виконувати в табличному процесорі MS Excel. Задачі покликані насамперед розвинути у читача необхідне (ймовірнісне) мислення, без якого неможлива ефективна робота з дослідження та моделювання реальних процесів, а також для встановлення зв’язку між теоретичними та практичними аспектами предмету. Автори сподіваються, що підручник стане у пригоді не лише при вивченні предмету «Теорія ймовірностей та математична статистика», а й у застосуваннях його до конкретних прикладних задач.