Кількість назв: 965

  Технологія та оцінка якості зернових продуктів

  Монографія

    
  Автор Жигунов Д. О., Волошенко О. С., Брославцева І. В., Донець А. О., Ковальов М. О., Ковальова В. П., Кузьменко Ю. Я., Кустов І. О., Марченков Д. Ф., Соц С. М., Топораш І. Г., Хоренжий Н. В., Чумаченко Ю. Д.
  ISBN 978-966-289-501-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 364
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлено інноваційні шляхи вирішення актуальних питань, що стають перед борошномельною та круп'яною промисловістю. Монографія складена на основі наукових та науково-практичних праць співробітників та аспірантів кафедри Технології переробки зерна, які були опубліковані у галузевих наукових журналах та у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій за останнє десятиріччя. Наведено результати наукової роботи за основними напрямами кафедри: моніторинг та систематизація показників якості української пшениці й борошна та наукове обґрунтування їх цільового призначення, удосконалення технологічних процесів виробництва борошна та крупів з розширенням асортименту, створення та розвиток концепції виробництва муки та мучних сумішей спеціального призначення із заданими показниками якості, розробка інноваційних та енергоефективних технологій виробництва зернових продуктів підвищеної біологічної цінності з традиційної та нетрадиційної зернової сировини, переробка нетрадиційної сировини в круп'яні продукти та борошно, оцінка та експертиза сировини та готової продукції борошномельних і круп'яних заводів. Монографія буде корисною для науковців, аспірантів, студентів та виробників, що займаються проблемами переробки зерна у харчові продукти підвищеної біологічної якості.