Кількість назв: 940

  Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі

  Монографія

    
  Автор за заг. ред. д-ра іст. наук Карпова В. В.
  ISBN 978-9934-26-063-6
  Видавець Baltija Publishing
  Рік випуску 2021
  Сторінки 604
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії представлені результати наукових розвідок вчених факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету України. Сфери архітектури, будівництва, дизайну та мистецтвознавства взаємопов’язані зі становленням та розвитком авіаційної галузі. Дослідження взаємовпливу, синтезу технічних рішень й герменевтики духу, що утворює нову парадигму людської діяльності, є важливим науковим напрямом гуманітаристики. Монографія буде корисна для науковців, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями «022 Дизайн», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «191 Архітектура та містобудування», «192 Будівництво та цивільна інженерія» та ін.