Кількість назв: 965

  Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика

  Монографія

    
  Автор Фісуненко П. А.
  ISBN 978-966-992-369-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 402
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії порушено проблему необхідності уточнення категоріального апарату та дослідження механізму забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності. Досліджено теорію та розкрито методологію забезпечення економічної безпеки, науково-практичні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки, питання комплементарності економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Також розглянуті проблеми розроблення та валідації нових методів оцінки економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Монографія розрахована на вчених, аспірантів, магістрантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, небайдужих до проблематики економічної безпеки; може стати в нагоді власникам бізнесу, керівникам та фахівцям, залученим до управління економічною безпекою підприємства, а також спеціалістам органів державного управління.