Кількість назв: 965

  Інституційна та ціннісна відповідність держав Балтії політиці ЄС щодо зміцнення ліберальної демократії

  Монографія

    
  Автор Кокорєв О. В.
  ISBN 978-966-992-244-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 340
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню інституційної та ціннісної відповідності Естонії, Латвії та Литви вимогам членства в ЄС з огляду на процеси (конструктивні та деструктивні), які розгортаються в період 2004–2020 років. Акцентовано на процесах поступової деконсолідації демократії в країнах Балтії в умовах погіршення якості демократії як на глобальному рівні, так і в межах ЄС. Монографія адресована науковцям, студентам, політичним діячам, державним управлінцям, а також усім, хто цікавиться актуальними дослідницькими напрацюваннями з проблематики демократичної трансформації пострадянських держав, які нині входять до ЄС та стикаються з проблемами відповідності вимогам до держав-учасниць як на інституційному, так і на ціннісному рівнях.