Кількість назв: 940

  Навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність та діагностика електрообладнання». Ч. 1

  Навчальний посібник

    
  Автор Бабкін Г. В.
  ISBN 978-966-321-413-9
  Видавець НУК
  Рік випуску 2020
  Сторінки 116
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник присвячений надійності електрообладнання. У кожному розділі в стислому вигляді надано важливі відомості з теорії надійності, викладено методи розрахунку надійності електрообладнання, наведено методи розв’язання типових задач теорії надійності, а також задачі для самостійної роботи. Тематика практичних робіт охоплює найбільш важливі питання курсу і дозволяє сформувати у студентів практичні знання та вміння щодо оцінки надійності електрообладнання. Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (галузь знань 14 «Електрична інженерія»).