Кількість назв: 965

  Основи автоматизованого проектування: лабораторні роботи в середовищі AutoCAD

  Навчальний посібник

    
  Автор Павловський С. М., Бабков А. В.
  ISBN 978-966-289-453-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 598
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В навчальному посібнику викладено загальні відомості про основні можливості та напрями використання віртуального середовища системи автоматизованного проектування і розрахунків (САПР) AutoCAD при виконанні проектних робіт. Наведено лабораторні роботи, у складі котрих послідовно та логічно розписано алгоритм роботи із зазначеною сучасною САПР, починаючи від процедури інсталяції цього програмного засобу на комп’ютер і закінчуючи процесом створення складного багатокомпонентного двовимірного креслення, виконаного відповідно до чинних нормативних вимог. В кожній лабораторній роботі чітко сформульована мета та суть певного етапу знайомства, налаштування або використання можливостей середовища програми AutoCAD. Крім того, кожна лабораторна робота супроводжується розгорнутим розглядом теоретичної основи відповідних питань, ілюструється низкою прикладів реалізації описаних теоретичних викладок та вміщує в собі практичні завдання, виконання котрих дозволить читачеві оволодіти практичними навичками застосування зазначеної САПР. Навчальний посібник призначено для студентів вишів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів в галузі знань 18 «Виробництво та технології», за спеціальністю 181 «Харчові технології», та спрямований на використання при вивченні дисципліни «Основи автоматизованого проектування». Крім того, він може бути використаний студентами інших напрямів підготовки, які здобувають технічну спеціальність, або інженерними працівниками, які виконують роботи, що пов’язані із проектуванням приладів, агрегатів або підприємств.