Кількість назв: 940

  Фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів

  Навчальний посібник

    
  Автор Решта С. П., Пилипенко Л. М., Данилова О. І.
  ISBN 978-966-289-523-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 334
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник містить сучасні матеріали щодо теоретичних основ харчування, біологічної дії їжі на організм та її ролі у харчуванні сучасної людини, відомості про основні забруднювачі, харчові добавки і їх вплив на фізіологічну цінність і якість харчових продуктів, особливості складу та фізіологічну цінність нутрієнтів різних груп і видів харчової сировини. Охарактеризовано методологічні основи органолептичних, фізичних, фізико-хімічних, біологічних методів оцінки якості та безпеки, регламентованих для контролю харчової сировини, рослинної, тваринної продукції та гідробіонтів. В посібнику наведено відомості про зміну харчової та фізіологічної цінності продуктів при зберіганні, різних видах їх технологічної обробки, висвітлено сучасні напрями і шляхи розробки нових продуктів, надано рекомендації для фізіологічної корекції раціону харчування. Навчальний посібник призначено для студентів, які здобувають освіту за спеціальностями 181 «Харчові технології», 101 «Екологія», 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», а також він може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів всіх форм навчання інших спеціальностей і спеціалістів підприємств харчової галузі.