Кількість назв: 965

  Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII ‒ першої половини XIX століть

  Монографія

    
  Автор Бороденко О. А.
  ISBN 978-966-992-364-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 622
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія являє собою історичну реконструкцію обставин функціонування шлюбно-сімейного інституту в середовищі селян та міщан православного віросповідання на теренах Лівобережної України ІІ пол. XVIII – I пол. ХІХ ст. На підставі опрацювання представницького комплексу джерел – архівних та опублікованих, актової і статистичної документації, мемуаристики та періодики, фольклорних і етнографічних матеріалів, авторкою було досліджено різноманітні аспекти шлюбності. Ретельного аналізу зазнали законодавча регламентація шлюбу з боку держави та церкви, шлюбні стратегії та відносини всередині українського соціуму, статевовікові та сезонні особливості укладених шлюбів, проблема «норми» в шлюбній поведінці та різноманітні статеві відхилення від неї. Для фахівців з різних галузей гуманітаристики – істориків, демографів, соціологів, правознавців, етнологів.