Кількість назв: 965

  Рецепція у конституційному праві: досвід компаративного аналізу

  Монографія

    
  Автор Верлос Н. В.
  ISBN 978-966-992-398-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 364
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена компаративному аналізу рецепції як конституційно-правового феномену та процесу як необхідної складової сучасного етапу конституційної модернізації в Україні. Висвітлюються доктринальні підходи до визначення рецепції як конституційно-правового феномену, відмежування її від споріднених правових категорій. Розкривається поняття рецепції в конституційному праві, відмежування від споріднених та суміжних правових категорій, здійснюється комлексна класифікація за різними критеріями. Досліджується вплив рецепції на інституційний дизайн конституційної моделі організації публічної влади та вітчизняної доктрини прав людини. Аналізуються негативні наслідки рецепції такі як дисгармонізація, конституційно-правова мутація, декультурація, анігіляція, конституційна комплікація та інші. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку конституційного права в сучасних умовах глобалізації та транснаціоналізації.