Кількість назв: 940

  Адміністративно-правова наука та освіта в персоналіях

  Довідник

    
  Автор за заг. ред. Битяка Ю. П., Коломоєць Т. О., Лученка Д. В.
  ISBN 978-966-992-209-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 312
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Довідник є першим у межах серії довідників про вчених України HELVETICA’S VADEMECUM, започаткованої Видавничим домом «Гельветика». У межах серії передбачене видання довідників, що будуть присвячені життєпису як представників різних галузей права, так і вчених з інших галузей знань (педагогіки, журналістики, публічного управління та адміністрування тощо) та спеціальностей (філології, філософії, історії й археології, економіки, психології тощо). У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які формували та наразі беруть участь у розвитку адміністративно-правової науки і освіти України. У біографії кожного вченого містяться відомості про його освіту, наводяться його монографії, вказується тематика дисертаційних робіт. Довідник підготовлено та презентовано у рамках IV Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 23–25 вересня 2020 року). Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.