Кількість назв: 965

  Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами

  Монографія

    
  Автор Шевченко М. В.
  ISBN 978-966-992-488-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 212
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – вдосконалення теоретико-правового та законодавчого підґрунтя організації та функціонування системи адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами. Результати дослідження можуть бути використані шляхом застосування основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.