Кількість назв: 965

  Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я

  Монографія

    
  Автор Швець Ю. Ю.
  ISBN 978-966-916-699-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 494
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності конституційного права особи на охорону здоров’я в Україні, європейських державах, США, Канаді, інших країнах. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонормативного підходу здійснено порівняльний аналіз конституційних та інших правових норм, стосовних права особи на охорону здоров’я. На цій теоретичній та емпіричній основі розроблено концептуальні конституційні засади права особи на охорону здоров’я та практичні рекомендації щодо удосконалення механізмів реалізації даного права в Україні. Авторська концепція екстраполюється на процеси, пов’язані з медичною реформою у вітчизняній медицині. Монографія стане в пригоді науковцям, викладачам юридичних вузів і факультетів, а також юристам-практикам та всім, хто цікавиться питаннями сучасного конституційного права.