Кількість назв: 965

  Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю

  Монографія

    
  Автор Шаповалова І. С., Рогальська В. В.
  ISBN 978-966-992-354-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 274
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю, зокрема визначено сутність, стадії, функціональне призначення та напрями підвищення ефективності застосування практики ЄСПЛ слідчим суддею місцевого загального суду. Проаналізовано та систематизовано правові позиції ЄСПЛ, які доцільно застосовувати слідчому судді під час реалізації своїх повноважень, особливо під час вирішення питань, що найменш врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві України. Викладено відповідні пропозиції спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності застосування слідчим суддею практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні. Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) юридичних факультетів, юридичних навчальних закладів, співробітників МВС, СБУ, прокуратури та суддів, а також правозахисників і усіх, хто цікавиться зазначеною проблематикою.