Кількість назв: 965

  Функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання адміністративно-правового регулювання

  Монографія

    
  Автор Черній В. Д.
  ISBN 978-966-992-455-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 204
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні поняття, мети, завдань та інших особливостей адміністративно-правового регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, а також у формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання системи органів місцевого самоврядування на сучасному етапі в Україні. Надано авторську дефініцію адміністративно-правового регулювання системи органів місцевого самоврядування в Україні, визначено його ознаки, предмет, мету й завдання. Систематизовані та охарактеризовані правові акти, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання системи органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Досліджено практику адміністративно-правового регулювання системи органів місцевого самоврядування Верховною Радою України та Президентом України. Монографія стане в нагоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні.