Кількість назв: 965

  Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні: виклики міжнародної інтеграції

  Монографія

    
  Автор Чайковська В. В.
  ISBN 978-966-992-379-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 424
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії досліджуються засоби модернізації правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умовах міжнародних зобов’язань України та інтересів національного економіко-правового розвитку. Особлива увага приділена забезпеченню виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Досліджені поняття правового режиму зовнішньоекономічної діяльності, стан міжнародного-правового та господарсько-правового регулювання відносин у цій сфері та перспективи вдосконалення відповідних положень. Розглядаються проблеми захисту економічних інтересів України при врегулюванні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, напрями адаптації законодавства України з питань зовнішньоекономічної діяльності до вимог Угоди про асоціацію України та ЄС, вимог СОТ та інших міжнародних зобов’язань України. Монографія призначена для науковців у сфері економіки, фінансів та юриспруденції, викладачів права, суддів, адвокатів, студентів, економістів, юрисконсультів, фахівців банківської справи.