Кількість назв: 965

  Основи юриспруденції

  Підручник

    
  Автор Хрідочкін А. В., Макушев П. В., Ченцов В. В.
  ISBN 978-966328-181-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 396
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Пропонований підручник з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції» підготовлено з урахуванням досягнень сучасної вітчизняної юридичної науки та останніх змін у законодавстві України. У підручнику розкрито основні питання теорії держави і права, конституційного, цивільного, житлового, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права. Значна увага в ньому приділена судовій системі, судоустрою та пра-воохоронним органам України. Розраховано на студентів, які вивчають основи юриспруденції (права правознавства) в неюридичних закладах вищої освіти, викладачів юридичних дисциплін, а також на всіх, хто цікавиться питаннями правової науки.