Кількість назв: 940

  Публічне управління та адміністрування

  Словник

    
  Автор Хрідочкін А. В., Віхляєв М. Ю.
  ISBN 978-966-992-470-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 604
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У пропонованому словнику представлена понятійно-категорійна система сучасного публічного управління та адміністрування. Видання містить понад 700 термінів і понять, що відображають різні аспекти публічного управління та адміністрування: теорія та методологія публічного управління та адміністрування, територіальні та галузеві аспекти публічного управління та адміністрування, громадянське суспільство та громадська участь, державна служба та управлінські технології. Значну частину словникового масиву становлять терміни, що увійшли до адміністративного лексикону останніми роками, в процесі розвитку в Україні науки публічного управління та адміністрування. Видання розраховане на публічних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів, а також усіх, кого цікавлять сучасні процеси публічного управління та адміністрування.