Кількість назв: 940

  Регулятивні правовідносини приватно-правовий та публічно-правовий виміри

  Монографія

    
  Автор Харитонов Є. О., Харитонова О. І.
  ISBN 978-966-916-540-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 404
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена проблемним питанням теорії регулятивних правовідносин з погляду приватноправового та публічно-правового їхнього виміру. Розглядаються правовідносин як різнорівневої юридичної категорії. Проаналізована суть регулятивних правовідносин у контексті загальної теорії права, теорії цивільного права як права приватного та адміністративного права як права публічного. Розглянуті умови та підстави виникнення регулятивних правовідносин приватноправового та публічно-правового типу. Піддано аналізу можливі класифікації регулятивних правовідносин та розглянуто значення окремих видів правовідносин для функціонування цивільного обігу. Може бути цікавою науковцям, викладачам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а такожпрактикуючим юристам -усім, хто цікавиться проблематикою правовідносин.