Кількість назв: 940

  Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій

  Монографія

    
  Автор Хань О. О.
  ISBN 978-966-992-532-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 198
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена розробленню наукової концепції планування та програмування слідчих (розшукових) дій та наданню рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації та провадження окремих слідчих (розшукових) дій. Запропоновано поняття планування та програмування слідчих (розшукових) дій, їх співвідношення як категорій криміналістики, розкрито їх природу та функціональне призначення, з’ясовано основні правила (принципи) побудови планів та програм провадження слідчих (розшукових) дій. Розкриті технології планування та програмування слідчих (розшукових) дій, ситуаційна зумовленість побудови та реалізації планів і програм, у зв’язку з чим наголошено на необхідності дослідження типових моделей поведінки злочинця під час провадження слідчих (розшукових) дій. Удосконалено та запропоновано типові форми письмових планів таких слідчих (розшукових) дій як допит, одночасний допит двох або більше вже допитаних осіб (очна ставка) та обшук за умови присутності обшукуваного. Розроблено типову програму провадження обшуку. Також акцентовано на пріоритетності застосування цільового підходу до розробки програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій.