Кількість назв: 965

  Правове регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів в Україні

  Монографія

    
  Автор Тулянцева В. А.
  ISBN 978-966-992-516-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 224
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів. Визначено правову природу позабюджетних державних цільових фондів в Україні та здійснено їх класифікацію. Охарактеризовано позабюджетні фонди як інститут фінансової системи держави. З метою забезпечення ефективності фінансово-правового регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів охарактеризовано особливості формування й розподілу коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших фондів. Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.