Кількість назв: 965

  Стимули у службовому праві України: питання теорії та практики

  Монографія

    
  Автор Титаренко М. В.
  ISBN 978-966-992-487-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 168
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії досліджено та узагальнено положення правової доктрини щодо розуміння службового права, місця і ролі його у системі права та запропоноване авторське розуміння службового права як сфери об’єктивізації стимулів. Проведено системний аналіз стимулів у службовому праві України, виокремлено проблеми у їх правовому регулюванні та правозастосовчій практиці, визначено перспективи їх удосконалення з наданням пропозицій з вирішення виявлених проблем. Результати дослідження можуть бути використані шляхом використання основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.