Кількість назв: 965

  Державна система захисту критичної інфраструктури України: концептуальні засади адміністративно-правового регулювання

  Монографія

    
  Автор Теленик С. С.
  ISBN 978-966-992-433-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 602
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії досліджено адміністративно-правові засади створення державної системи захисту критичної інфраструктури. Науково обґрунтовано зміст пріоритетних напрямів адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури. Зроблено акцент на актуальності потреби в удосконаленні нормативно-правових актів, якими тим чи іншим чином регулюються суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. Обґрунтовано потребу у формуванні законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури. Наведено аргументацію щодо необхідності оперування методологією правових наук для формулювання напрямів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. Здійснено догматико-юридичний, формально-юридичний та логіко-семантичний аналіз чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. Сформульовано висновки щодо пріоритетних напрямів адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури. Запропоновані заходи удосконалення законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури в контексті підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури. Визначена роль СБУ у даному процесі. Висловлено науково обґрунтовані пропозиції правового змісту і викладені конкретні положення, які доцільно врахувати та включити до проекту Закону «Про критичну інфраструктуру та її захист». Монографія стане в нагоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури.