Кількість назв: 940

  Народовладдя в Україні: глобалізаційні виклики

  Монографія

    
  Автор Стефанчук Р. О., Кузніченко С. О., Мищак І. М., Совгиря О. В., Федоренко В. Л., Янчук А. О.
  ISBN 978-966-992-403-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 764
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії розкрито становлення й розвиток інституту народовладдя на українських землях із найдавніших часів до сучасності. Розглянуто місце референдуму в системі конституційної демократії, його поняття та види, специфіку здійснення влади народом і забезпечення прав людини в умовах глобальної небезпеки. Проаналізовано конституціоналізацію інституту народовладдя через призму верховенства права та його розвиток під впливом конституційного судочинства в умовах глобалізації. У додатках подано витяги з конституційно-правових актів, які найбільш повно характеризують процес еволюції інституту народовладдя в Україні. Видання розраховане на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку народовладдя в Україні.