Кількість назв: 965

  Вплив конституційного судочинства на формування інституту народовладдя в умовах глобалізації

  Монографія

    
  Автор Стефанчук Р. О., Совгиря О. В., Ремінська Ю. Ю.
  ISBN 978-966-992-307-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 154
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Поточне видання являє собою колективне монографічне дослідження, присвячене сучасним ключовим аспектам впливу конституційного судочинства на формування інституту народовладдя. Особливістю цієї роботи є те, що авторський колектив реалізував спробу осмислення особливостей субстантивного розвитку однієї із форм реалізації принципу народовладдя – здійснення громадянами свого волевиявлення через референдум – в умовах процесів правової глобалізації. Монографія присвячена ідеї формування цілісної концепції вітчизняної доктрини референдумного права, де не останню роль відіграє Конституційний Суд України як орган, що забезпечує верховенство Основного Закону нашої держави. Визначено конституційно-правову природу сутності права громадян на участь у референдумі, а також проаналізовано сучасний стан розуміння категорії «референдумний спір». Здійснена спроба детально розкрити роль Конституційного Суду України у формуванні інституту референдуму шляхом вирішення відповідних спорів. Особлива увага акцентована на європейському досвіді здійснення конституційного контролю у справах про референдум. Призначена для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, які вивчають і викладають дисципліну «Конституційне право», науковців, законотворців, представників органів конституційної юстиції та всіх, кого хвилюють проблеми і перспективи розвитку сучасного українського конституціоналізму.