Кількість назв: 940

  Практикум з бухгалтерського обліку

  Навчальний посібник

    
  Автор Слюсаренко В. Є.
  ISBN 978-966-289-449-3
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 500
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику викладено основи формування первинних документів, логіку організації системи знань стосовно сутності виникнення господарських операцій та їх документального підтвердження, що становить основу бухгалтерського обліку. Систематизовано нормативно-правову документацію, що регулює організацію та методологію ведення бухгалтерського обліку, починаючи від фіксації господарських операцій у первинній документації, відображення їх в облікових регістрах та відображення узагальненої інформації щодо господарської діяльності у фінансовій звітності. Надано алгоритм заповнення всієї облікової документації з окремих ділянок обліку, що має велике значення для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та надбання практичних навичок з бухгалтерського обліку.