Кількість назв: 940

  Юридичні особи в кримінальному праві України

  Монографія

    
  Автор Провоторов О. П.
  ISBN 978-966-992-389-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 188
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена аспектам теоретичного і практичного характеру, що стосуються проблем такого інституту кримінального права України, як заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. У монографічній праці представлено генезу розвитку та правову природу заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Охарактеризовано правові підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. В роботі визначено види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб та виявлено їх недоліки при застосуванні. З метою підвищення ефективності практичного застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб обґрунтована, зокрема, доцільність удосконалення підстав застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб та розширення видів заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, що забезпечить досягнення їхньої основної мети, спрямованої на усунення умов, що сприяли вчиненню суспільно небезпечного діяння. Обґрунтована доцільність застосування інституту судимості юридичних осіб як обов’язкового виду застосування кримінальної відповідальності. Наукове видання призначене для студентів, аспірантів, науковців та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів та судів.