Кількість назв: 940

  Державний захист суддів та працівників правоохоронних органів: теорія та практика адміністративно-правового регулювання

  Монографія

    
  Автор Петрішак І. В. 
  ISBN 978-966-992-454-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 192
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового механізму державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів. Розкрито стан та напрями розвитку наукової думки щодо адміністративно-правового механізму державного захисту суддів і працівників правоохоронних органів. Окреслено підходи до визначення сутності адміністративно-правового механізму державного захисту суддів та працівників правоохоронних органів шляхом його детермінування крізь призму різних правових категорій. Охарактеризовано правову основу механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів. Обґрунтовано існування у правовій доктрині окремого інституту – механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів, який є системою відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, що врегульовують порядок реалізації державного захисту, правовий статус суб’єктів, які беруть участь у відносинах у сфері державного захисту. Монографія стане в нагоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями державного захисту суддів та працівників правоохоронних органів.