Кількість назв: 940

  Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня

  Монографія

    
  Автор упор. І. З. Павлюк
  ISBN 978-966-992-533-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 272
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії «Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня» представлено широкий спектр літературознавчих проблем, що стосуються китайської літератури, виразним представником якої на сучасному етапі є Нобелівський лауреат Мо Янь (莫言). У діахронічному аспекті в монографії розглянуто як твори давньої китайської літератури, зокрема творчість китайських поетес династії Тан, так і творчість сучасних авторів, наприклад, Їцзінь Ван (JoAnna). У монографії досліджено літературні течії Китаю нової доби, а головну увагу приділено окресленню філософської, наративної та поетологічної специфіки прози Мо Яня. Літературна творчість китайського автора опиняється у фокусі уваги кількох дослідників, які розглядають її у філософсько-герменевтичних, теоретико-літературознавчих і компаративістичних аспектах. Автори монографії висвітлюють форми сучасної наукової та художньої рецепції Мо Яня в Україні, виявляючи риси генетичної, контактологічної та типологічної спорідненості й творчої взаємодії між письменниками (Мо Янь та Іван Франко, Мо Янь та Ігор Павлюк тощо). У фокусі дослідницької уваги опиняються романи «Червоний ґаолян» (红高粱家族) та «Стражденні перевтілення Сімень Нао» (生死疲劳) Мо Яня, оповідання «Геній», а також інші твори письменника. До монографії увійшли дослідження співробітників Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (М.М. Сулима, І.З. Павлюк, Д.І. Дроздовський) та науковців із провідних університетів України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський національний університет культури і мистецтв та ін.). Монографія буде цікавою для китаїстів, дослідників сучасного літературного процесу, компаративістів і теоретиків літератури, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.