Кількість назв: 965

  Механізм забезпечення захисту конкуренції в Україні: адміністративно-правовий аспект

  Монографія

    
  Автор Омельченко Л. В.
  ISBN 978-966-992-570-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 220
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена проблематиці покращення адміністративно-правового механізму забезпечення захисту конкуренції в Україні. Виявлено та проаналізовано проблеми дослідження адміністративно-правового забезпечення захисту конкуренції. Доведено, що частиною системи сучасного конкурентного забезпечення є адміністративно-правове конкурентне забезпечення, ефективність якого значною мірою впливає на ефективність забезпечення захисту конкуренції в цілому, що зумовлює необхідність дослідження проблем конкурентного забезпечення в нерозривному зв’язку з проблематикою адміністративного права в цілому, в тому числі з питаннями і доктриною його загальної частини. Запропоновано шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення захисту конкуренції в Україні у напрямках вдосконалення боротьби з картелями, вдосконалення державної політики захисту конкуренції, удосконалення міжнародного співробітництва у сфері захисту конкуренції.