Кількість назв: 965

  Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення

  Монографія

    
  Автор Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю.
  ISBN 978-966-289-527-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 338
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції кукурудзи звичайної зернового напряму використання в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності ліній–батьківських компонентів та прогнозування перспективних гібридних комбінацій при схрещуванні ліній різних генетичних плазм, установлення особливостей створених тесткросів та створення гібридів з комплексом цінних господарських ознак, придатних для виробництва, впровадження новостворених ліній у селекційні програми та гібридів у виробництво, що має стратегічне, економічно обґрунтоване значення в галузі селекції та насінництва кукурудзи звичайної. Розрахована для здобувачів вищої освіти, викладачів та співробітників науково-дослідних установ сільськогосподарського спрямування.