Кількість назв: 965

  Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України

  Монографія

    
  Автор Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., МарченкоТ. Ю., Клубук В. В., Боровик В. О.
  ISBN 978-966-289-528-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 180
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції сої в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності вихідного матеріалу та прогнозування перспективних гібридних комбінацій при схрещуванні, створення сортів із комплексом цінних господарських ознак, придатних для виробництва, впровадження новостворених сортів у виробництво, що має стратегічне, економічно обґрунтоване значення в галузі селекції та насінництва сої. Актуальність теми обумовлена необхідністю вирішення проблеми створення нових сортів сої для умов зрошення. Розрахована для здобувачів вищої освіти, викладачів та співробітників науково-дослідних установ сільськогосподарського спрямування.