Кількість назв: 940

  Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика

  Монографія

    
  Автор За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко
  ISBN 978-966-992-559-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 588
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У колективній монографії «Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика» комплексно досліджено теоретико-методологічні, теоретико-концептуальні та прикладні аспекти сталого розвитку промислових підприємств під впливом Четвертої промислової революції. Обґрунтовано цифрову стратегію сталого розвитку промислових підприємств, що розвиваються в умовах проривних технологій, та механізми їх упровадження. Велику увагу приділено інноваційно-екологічному механізму та методичному інструментарію забезпечення сталого розвитку металургійних підприємств. Видання орієнтоване на студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського спрямування, науковців та практиків у всіх сферах промислового виробництва, керівників промислових підприємств вищої і середньої ланки України та Запорізького регіону.