Кількість назв: 940

  Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів в Україні

  Монографія

    
  Автор Лемеха Р. І.
  ISBN 978-966-992-450-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 344
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена актуальним проблемам становлення та розвитку інституту митних режимів в Україні. Комплексний аналіз наукових джерел, джерел національного права та досвіду країн світу дозволив визначити місце цього правового інституту в системі митного та адміністративного права України. Детально аналізуються теоретико-методологічні та правові засади митних режимів. Особлива увага приділяється понятійному апарату, адже в наукових джерелах представлені різноманітні підходи до визначення поняття митних режимів, до визначення їх ознак та класифікації. З огляду на позитивний досвід країн світу пропонуються шляхи вирішення існуючих у цій сфері проблем на теоретичному, правотворчому і правозастосовному рівнях. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться актуальними проблемами митного та адміністративного права.