Кількість назв: 965

  Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Кузьмін Е. Е.
  ISBN 978-966-992-178-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 140
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації» містить передмову, загальні положення, план навчального процесу, структуру навчальної дисципліни, плани практичних занять, перелік питань для підготовки до заліку, а також перелік рекомендованих джерел, що повинні допомогти студентам в організації самостійної роботи в процесі навчання. Для студентів 2м курсу Факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) денної форми навчання, другого (магістерського) оствітньо-кваліфікаційного рівня, з галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами визначення та імплементації конвенційних злочинів.