Кількість назв: 940

  Основні поняття продовольчої безпеки країни

  Монографія

    
  Автор Кордзая Н. Р., Єгоров Б. В.
  ISBN 978-966-289-171-3
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 148
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В монографії зроблена спроба узагальнення проблем формування продовольчої безпеки від зародження поняття терміну та його розвитку до сучасного його трактування. У виданні систематизовані та узагальнені дані з різних джерел: робіт відомих науковців, видань державних міжнародних установ, законодавчої бази України та країн світу, які були інтерпретовані автором для даної роботи. Зроблено огляд різних точок зору щодо генезису поняття «продовольча безпека». На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних літературних й нормативно-правових джерел розглянуто різні підходи до визначення поняття «продовольча безпека», системи формування та шляхів вирішення даної проблеми. Сформульовано нове визначення терміну «продовольча безпека», де одними з основних чинників є взаємозв’язок основних факторів впливу і формування продовольчих ринків та імпортозалежність у кожному з них. Проведено аналіз підходів щодо виділення структурних елементів продовольчої безпеки країни. Досліджено стан розвитку законодавства країн світу та України щодо вирішення проблеми продовольчого забезпечення. Встановлено, що сьогодні, Україна є однією з країн, де механізм державної підтримки питань продовольчої безпеки ще не є сформованим. Запропоновано механізм формування продовольчих ринків. Розроблено модель формування продовольчої безпеки. Визначено основні елементи, які впливають на рівень продовольчої безпеки країни, серед яких одне з центральних місць посідає саме процес формування продовольчих ринків. Видання може буди корисним науковцям у даній галузі, керівникам та спеціалістам продовольчих ринків, органам правління агропромислового комплексу, законодавчій та виконавчій владі, державним діячам та депутатам різного рівня, керівникам промислових підприємств, студентам магістратури і аспірантам з товарознавства, маркетингу, фінансово-економічної безпеки, харчових технологій та широкому колу читачів.