Кількість назв: 940

  Формування системи продовольчої безпеки: теоретико-методологічні основи і регіональний характер

  Монографія

    
  Автор Кордзая Н. Р.
  ISBN 978-966-289-490-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 250
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на основі теоретичного узагальнення обґрунтовано методологічні та методичні засади і розроблено практичні рекомендації щодо вирішення важливої наукової і практичної проблеми із забезпечення продовольчої безпеки Причорноморського регіону та визначення пріоритетів розвитку агропродовольчої сфери в умовах ринкових трансформацій та сталого розвитку економіки. З метою забезпечення рекомендованого рівня достатності певного виду продовольства (харчових продуктах) країни чи окремого регіону, запропоновано авторський методичний підхід до визначення індексу продовольчої конкурентоспроможності країни/регіону за окремою групою харчових продуктів. Доведено, що стандартизація, як гарант якості та безпечності продукції, функціонально реалізується в контексті наукового, технічного, господарського, економічного, юридичного, естетичного і політичного аспектів, сприяє оптимальному впорядкуванню об’єктів, що досліджуються, для поліпшення якості продукції і як слідство підвищення ефективності виробництва з одного боку, а з іншого – удосконалення організації управління народним господарством, розвиток міжнародного економічного, наукового і технічного співробітництва. Крім того, у роботі встановлено, що активізація зовнішньоекономічних та інвестиційних процесів з метою переходу на нову доктрину виробничо-технологічних та соціально-економічних стандартів сталого регіонального розвитку агропродовольчої сфери та інноваційної моделі забезпечення продовольчої безпеки Причорноморського регіону можлива за умови запровадження системи Спільного регіонального сільського господарства, як інноваційної стратегії активного та відповідального агропродовольчого виробництва.