Кількість назв: 940

  Патронатна служба

  Підручник

    
  Автор за заг. ред. Коломоєць Т. О., Колпакова В. К.
  ISBN 978-966-313-560-1
  Видавець Ін Юре
  Рік випуску 2018
  Сторінки 180
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Підручник «Патронатна служба» є логічним продовженням започаткованого юридичним факультетом Запорізького національного університету висвітлення в навчальній і науковій літературі актуальних питань службового права. Патронатна служба, функціонування якої регламентовано Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, у підручнику розглянута як системна складова частина публічної служби й відповідної галузі законодавства. У підручнику проаналізовано нормативні документи, які дають уявлення про еволюцію правового регулювання патронатної служби в Україні, висвітлено погляди вчених-адміністративістів на правову природу, поняття, принципи, сучасний стан і перспективи розвитку патронатної служби. Підручник становить інтерес не тільки для студентів, магістрів і викладачів, а й для юристів-практиків, котрі безпосередньо застосовують норми законодавства про публічну службу.