Кількість назв: 965

  Принципи службового права України

  Монографія

    
  Автор Коваленко Б. В.
  ISBN 978-966-992-494-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 184
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії проведено системний аналіз принципів службового права України, виокремлено проблеми у їх правовому регулюванні та застосуванні, визначено перспективи удосконалення їх нормативного закріплення з метою ефективного застосування. Досліджено та узагальнено положення правової доктрини щодо розуміння службового права та його місця, ролі у системі національного права й запропоноване авторське визначення службового права. Результати дослідження можуть бути використані при проведенні викладанні навчальних дисциплін службово-правового блоку у закладах вищої освіти, закладах перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та службових осіб місцевого самоврядування, при підготовці відповідних навчально-методичних, навчально-практичних матеріалів.