Кількість назв: 965

  Стратегія й тактика протидії корупційній злочинності в Україні

  Монографія

    
  Автор Кікалішвілі М. В.
  ISBN 978-966-992-224-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 416
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії сформовано цілісну концепцію кримінологічних засад стратегії й тактики протидії корупційній злочинності в Україні як системи знань про їх сутність, форми, види і засоби забезпечення, а також основні напрями удосконалення у кримінально-превентивній практиці й протидії злочинності вцілому. Видання розраховано на науковців, викладачів, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти закладів вищої освіти, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.