Кількість назв: 965

  Радянські репресії в Західній Україні у 1939-1953 рр. До 80-річчя розстрілів у Луцькій в’язниці

  Монографія

    
  Автор за ред. Каліщук О., Стрільчук Л., Кучерепи М.та Разиграєва О.
  ISBN 978-966-992-551-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 414
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Колективна монографія присвячена причинам, масштабам та наслідкам репресій комуністичного режиму щодо населення західноукраїнських земель у 1939–1953 рр. Автори видання простежують закономірності та характерні риси, що розкривають динаміку та спрямованість сталінських репресій. Наголошено на використанні репресивними органами перевірених способів масового вивезення неблагонадійних та членів їх родин, членів таких організацій як «Просвіта», тиску на представників різних релігійних конфесій. Окремо розглянуто кривавий слід, залишений радянськими репресивно-каральними органами на початку радянсько-німецької війни, який є болем для українського суспільства, коли були розстріляні в’язні тюрем Західної України. Проаналізовано репресивну політику СРСР щодо вояків УПА та членів їх сімей, репатріантів у повоєнних період. Розкрито проблеми політики пам’яті щодо комуністичної спадщини в сучасній Україні. Адресовано науковцям, викладачам, студентам, журналістам, представникам влади, усім, кого цікавить історія України.