Кількість назв: 940

  Організаційно-правові засади становлення та діяльності міліції незалежної України

  Монографія

    
  Автор Барановський О. В., Зозуля Є. В.
  ISBN 978-966-289-466-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 220
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на підставі аналізу наукової літератури, архівних матеріалів, нормативно-правових актів, аналітичних і статистичних матеріалів, матеріалів центральної та відомчої преси досліджено організаційно-правові засади становлення і діяльності міліції незалежної України протягом 1991–2015 років. Схарактеризовано історико-правові аспекти діяльності органів державної влади й управління, МВС України щодо формування нормативно-правової бази створення, організації та функціонування органів міліції в контексті державотворчих процесів становлення незалежної України. Проаналізовано організаційно-управлінську діяльність МВС України щодо розроблення нормативно-правової бази діяльності системи органів міліції за основними напрямами оперативно-службової діяльності. Висвітлено питання формування єдиної системи управління та організаційно-штатної структури органів міліції як складника системи органів внутрішніх справ України, проаналізовано правове регулювання кадрового забезпечення і підготовки фахівців, удосконалення професійної підготовки особового складу органів міліції суверенної держави. Узагальнено досвід діяльності органів і підрозділів основних служб міліції за пріоритетними напрямами її оперативно-службової діяльності, розкрито напрями реформування діяльності основних служб міліції з протидії злочинності. Проаналізовано роботу органів державної влади й управління, керівництва МВС України щодо створення нормативно-правової бази та організаційного забезпечення діяльності спецпідрозділів міліції в умовах антитерористичної операції на Сході України протягом 2014–2015 років. Зроблено висновок про здобутки й недоліки правового й організаційного забезпечення, надано характеристику головних напрямів співробітництва у сфері діяльності міліції між МВС України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції. Окреслено причини, які зумовили необхідність трансформації міліції України в правоохоронний орган європейського зразка – Національну поліцію. Монографія розрахована на науково-педагогічних працівників, ад’юнктів (аспірантів), курсантів і студентів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, юридичних ЗВО та факультетів, працівників правоохоронних органів, а також тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії правоохоронних органів України.