Кількість назв: 965

  Юридична англійська мова крізь призму права України (англ. мовою)

  Навчальний посібник

    
  Автор Волгіна С. А., Жигадло О. Ю., Заярна І. С., Юзефович К. А.
  ISBN 978-966-992-334-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 394
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник «Юридична англійська мова крізь призму права України» розроблений для іншомовної підготовки студентів закладів вищої юридичної освіти. Навчальний посібник складається із 12 розділів, які охоплюють різні галузі українського права, його історію та особливості юридичної освіти в Україні, а також додатків, аудіо записів, глосарію, ключів до вправ та списку використаних джерел. Швидкий доступ до аудіо- та відео файлів забезпечують згенеровані QR-коди, інтегровані в завдання посібника. Навчальний посібник укладений відповідно до Програми з англійської мови для професійного спілкування та Робочої навчальної програми дисципліни «Іноземна мова» для студентів ОР «Бакалавр» Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник відображає компетентнісний, комунікативний та конструктивістський підходи до вивчення іноземної мови для спеціальних цілей. Розрахований на студентів закладів вищої юридичної освіти.