Кількість назв: 940

  Технічне регулювання в Україні, на міжнародному рівні та в Європейському Союзі

  Навчальний посібник

    
  Автор Гуменюк Г. Д., Кійко В. В., Янчик М. В.
  ISBN 978-966-289-532-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 206
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів, нормативних документів у сферах діяльності, що входять до системи технічного регулювання України (стандартизації, сертифікації, оцінювання відповідності, метрології, акредитації, ринкового нагляду і контролю). Приведені етапи створення й удосконалення цих сфер, вимоги СОТ і законодавства ЄС щодо недопущення технічних бар’єрів у торгівлі, що створюються в цих сферах, аналіз дотримання вимог і правил СОТ та європейського законодавства в українських законодавчих та інших документах. Матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповідає програмі дисципліни «Міжнародне технічне регулювання», а також може бути використаний при вивченні дисциплін: «Технічне регулювання (оцінювання відповідності)», «Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів», «Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва», «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І. Нормативні документи в харчовій промисловості», «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Законодавство у харчовій промисловості» та інших дисциплін. Може бути корисним для викладачів, фахівців, інженерно-технічних фахівців підприємств, зайнятих у сферах технічного регулювання. Посібник рекомендований здобувачам ЗВО, які навчаються за спеціальностями 181 «Харчові технології» за освітньо-професійними програмами «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», за освітньо-професійними програмами «Якість, стандартизація, сертифікація» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».