Кількість назв: 940

  Інтелектуальні системи підготовки рішень

  Підручник

    
  Автор Єремєєв І. С., Гуйда О. Г.
  ISBN 978-966-992-345-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 376
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань методології комп’ютеризованої підготовки і прийняття рішень та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання сучасних методів та засобів підготовки рішень у практичній діяльності фахівців різних сфер народного господарства. Головний наголос зроблений на методологію інформаційної підготовки рішень, зокрема на сучасні методи спостереження характеристик складних систем, методи ідентифікації компонентів цих систем, класифікації та зниження розмірності показників систем; методи вибору адекватних альтернатив, такі як оцінювання альтернатив і прийняття рішень; методи інтелектуалізації процесів підготовки рішень, методи правдоподібних міркувань, формування баз знань, методи розбудови евристик. Особливу увагу приділено закріпленню знань шляхом внесення до тексту кожного розділу значної кількості практичних задач і наведення у додатках вичерпного аналізу способів їх вирішення, а також матеріалів віртуального модульного контролю для студентів, які самостійно вивчають. Для студентів ЗВО технічних та економічних спеціальностей.