Кількість назв: 940

  S-хінолілзаміщені амінотіолів та тіокислот: синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність

  Монографія

    
  Автор Корнет M., Амінова A., Бражко O., Завгородній M.
  ISBN 978-966-992-606-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 220
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена розробці перспективних біоактивних молекул, які містять фрагменти азотовмісного гетероциклу (хіноліну) і біогенних амінотіолів/тіокислот (цистеаміну, L-цистеїну та β-пропіонової кислоти). У першій главі описуються відомі біорегулятори та перспективні субстанції серед похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та його структурних аналогів, а також відомі сполуки з антиоксидантними та радіопротекторними властивостями. Наступні глави відображають етапи розробки ефективних біорегуляторів, що включає віртуальний скринінг, синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та біологічної активності, виявленню закономірностей «структура – фізико-хімічні властивості – біологічна дія». Особливий акцент зроблено на вивченні впливу на рівень токсичності різних модифікацій у будові досліджуваних структур (S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїни та його структурних аналогів на різних таксономічних групах (бактерії, рослини, ссавці), дослідженні їх антирадикальних,
  антиоксидантних, протипухлинних та радіопротекторних властивостей. Монографія може зацікавити фахівців у галузі медичної та біоорганічної хімії, хіміків-синтетиків, фармакологів, студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів хімічного, біологічного, фармацевтичного та медичного профілів, співробітників науково-дослідних інститутів.