Кількість назв: 940

  Контрольно-наглядова діяльність на досудовому розслідуванні: теорія та практика

  Монографія

    
  Автор Мірковець Д. М.
  ISBN 978-966-992-581-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 432
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики, наукових джерел комплексно досліджено проблеми здійснення контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні. Сформульовано поняття і мету контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні, що є основою для її системного дослідження як правового інституту, визначено інші сутнісні характеристики контрольно-наглядової діяльності: види, об’єкт, предмет, межі, принципи. Теоретичні положення поєднуються з прикладами помилок і позитивного досвіду, які є найбільш розповсюдженими у процесуальній діяльності суб’єктів контрольно-наглядової діяльності. Робота може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, працівників органів правопорядку, суддів, адвокатів і всіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.