Кількість назв: 965

  Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.)

  Монографія

    
  Автор Буренков В. М.
  ISBN 978-966-992-279-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 290
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено комплексному дослідженню дніпропетровської управлінської мережі 1920-х – початку 1990-х рр. На основі архівних матеріалів, опублікованих документів та мемуарів досліджуються особливості формування і функціонування дніпропетровського клану на трьох рівнях влади (регіональному, республіканському та загальносоюзному). З’ясовано, як обсяг повноважень і розподіл функцій, які мали його ключові представники серед номенклатурних еліт УРСР та СРСР, впливав на піднесення цього неформального об’єднання з-поміж інших партійно-радянських еліт.