Кількість назв: 940

  Політологія

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Варнавська І. В., Черемісін О. В.
  ISBN 978-966-992-595-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 210
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Матеріали навчально-методичного посібника призначені для підготовки із навчальної дисципліни «Політологія». Розраховані для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання аграрного закладу вищої освіти з метою поточного контролю знань. Наукова робота містить тематичний план дисципліни, лекції, завдання для практичної і самостійної роботи, а також тестові питання для самоперевірки і самоконтролю (по три варіанти до кожної теми) і список рекомендованої літератури.