Кількість назв: 965

  Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень

  Підручник

    
  Автор Величко О. М., Гордієнко Т. Б.
  ISBN 978-966-992-553-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 672
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Підручник присвячений основам системного аналізу і прийняттю оптимальних рішень. Основною метою підручника є забезпечення викладання дисциплін за спеціальністю «Системний аналіз». У ньому викладені основні поняття системного аналізу, його методологія, основні методи та їх застосування. Розглянуті питання моделювання систем, методи оптимізації складних ієрархічних систем. Окремо у підручнику розглянуті питання щодо теоретичних основ прийняття рішень, методологія розв’язання багатокритеріальних задач, методологія прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності, питання щодо особливостей прийняття рішень. У ньому викладені питання щодо консолідації інформації для прийняття рішень, особливості застосування консолідованої інформації, основи менеджменту і систематизації знань. Підручник доцільно використовувати у навчальному процесі для технічних спеціальностей закладів вищої освіти. Крім того, він може бути корисний для працівників науково-дослідницьких організацій, які бажають підвищити свій професійний рівень у галузі системного аналізу і прийняття оптимальних рішень.